Canvi de software

Navision Dolcet

Evolució tecnològica

NutriNAV és una solució específica pel nostre sector. Aquesta eina de qualitat i amb experiència ens permet estar sempre actualitzats i en constant adaptació a tots els possibles canvis.

Gràcies a la implementació d'aquest nou software, Farratges Dolcet segueix creixent cap a una única direcció.

A més a més, en aquest vídeo amb col·laboració amb Ayanet on s'hi detallen els avanatges tecnològics i innovatius que aporta a l'empresa, serveix com evidència de l'adaptació constant de Farratges Dolcet al seu entorn.