Iniciada la campanya 2015

Camp de Farratge

Farratges Dolcet ja ha iniciat campanya

Fa aproximadament una setmana, Farratges Dolcet donava per iniciada la campanya "abril 2015" per a la producció d'alfals. La campanya està obtenint una molt bona producció.