Nou catàleg corporatiu

Cataleg Alfals

Presentem el nou catàleg corporatiu

Ja tenim online el nou catàleg corporatiu de Farratges Dolcet, el qual, serveix per mostrar la filosofia i els valors de l'empresa, els objectius que mostren l'afany per créixer i la cartera de productes i serveis.

Amb un format molt visual i una síntesi perfecta i ordenada, aquest catàleg és un suport rellevant i una eina per reforçar la proximitat i interacció als nostres clients i proveïdors. El catàleg ha sigut dissenyat i confeccionat per mostrar la importància que Farratges Dolcet dóna a la seva imatge corporativa.

A l'interior s'hi contempla els punts forts de l'empresa així com s'hi mostren gràficament les instal·lacions, la maquinària, els productes...

Clicant en aquet enllaç, es pot observar el catàleg corporatiu.