Abril 2015

Camp de Farratge

Farratges Dolcet ja ha iniciat campanya

Fa aproximadament una setmana, Farratges Dolcet donava per iniciada la campanya "abril 2015" per a la producció d'alfals. La campanya està obtenint una molt bona producció.

màquina

Ja la tenim instal·lada

Aquesta nova màquina és una premsa d'alta qualitat per l'embalat amb corda de farratges.

Traçabilitat Alfals

Més seguretat i control

Amb l'afany de voler donar més garantia de qualitat al producte i oferir més transparència d'origen, s'ha inclòs una nova traçabilitat a l'etiquetatge. D'aquesta manera, s'ofereix identificar el lot de cada producte d'una manera més concreta i ràpida. Ens permet, doncs, tenir tots els nostres productes sota un sistema d'identificació més controlat.