Començament de la sega del farratge

El 5 d'abril de 2014, Farratges Dolcet, va iniciar la sega

La campanya està obtenint una bona producció (juliol 2014).