Missió, Visió i Valors

Missió Dolcet

La nostra Missió

Cultivar el farratge i aportar la màxima qualitat, és a dir, aconseguir que cada producte sigui el més natural possible, sempre respectant el mediambient, complint amb les directius de l'APPCC i utilitzant les últimes tecnologies de deshidratació.

La nostra Visió

Ser una empresa referent a nivell nacional amb aspiracions a escala internacional que comercialitza productes d'alta qualitat al millor servei. Per tant, pretenem millorar els requisits de tots aquells productes i serveis, tot respectant la normativa vigent.

Els nostres Valors

  • Confiança en els nostres clients
  • Qualitat en cada un dels productes
  • Compliment amb els objectius establerts
  • Adaptació a tot allò que ens envolta
  • Innovació constant

Establim, doncs, els nostres objectius

  • Selecció de les terres més adequades
  • Supervisió i control de tot el procés produdctiu
  • Aplicació de la llavor certificada
  • Fabricació amb fibra llarga