Avis juridique

Benvingut a la pàgina web de Deshidratadora Dolcet, S.L.U

A continuació li exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina web. La navegació per aquesta pàgina web li atorga el rol d’usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

Identificació

De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que Deshidratadora Dolcet, S.L.U és un domini de l’empresa Deshidratadora Dolcet, S.L.U amb domicili social a Camí Devesa s/n 25180 Alcarràs (Lleida) i amb telèfon +34 973 79 11 45

La societat es denomina Deshidratadora Dolcet, S.L.U amb CIF: B-25319278 que figura inscrita al Registre Mercantil de Lleida, Tom 312, Llibre 0, Foli 77, Secció 8ª, Full L-5790

Normes d’utilització

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per la seva part, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta web o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus i similars.

Propietat intel•lectual

Les pàgines de la web i la informació o els elements que contenen, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials o altres senyals distintives, estan protegits per drets de propietat intel•lectual o industrial, dels quals Deshidratadoras Dolcet, S.L.U o les empreses del seu grup són titulars o llicenciatàries legítimes.

Queda prohibit qualsevol modalitat d’explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l’autorització prèvia i expressa.

Responsabilitat

La nostra intenció és la d’oferir un lloc web que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De totes maneres, li informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstancies alienes a la nostra voluntat.

Deshidratadora Dolcet, S.L.U no es responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.
Deshidratadora Dolcet, S.L.U no es fa responsable dels perjudicis que es puguin derivar, entre altres, de:

  • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, averies telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors a les línies i xarxes de telecomunicacions.
  • Intromissions il•legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació.
  • Ús indegut o inadequat del lloc web.
  • Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

L’usuari, en cas de causar danys i perjudicis causats.

Així mateix, l’usuari respondria en front a qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l’ús per la seva part de “robot” “spiders”,... o eines similars empleades amb la finalitat de recaptar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva part que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del lloc web.

Política de privacitat i de protecció de dades

En la navegació per la nostra web és possible que es recopilin de vostè certes dades de caràcter personal, necessàries per a la prestació dels serveis sol•licitats.

En concret vostè pot proporcionar informació dels següents apartats:

  • Contacte. Dades de contacte per a poder respondre a qualsevol pregunta que vostè ens faci.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades subministrades per vostès en algun dels apartats anteriors quedaran incorporades en un fitxer automatitzat, titularitat de Deshidratadora Dolcet, S.L.U amb la finalitat de prestar els serveis que ens sol•liciti.

La informació personal recollida és emmagatzemada en una base de dades propietat de Deshidratadora Dolcet, S.L.U qui assumeix les mesures d’àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i la integritat de la informació de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i resta de legislació aplicable.

Vostè ens autoritza a enviar-li ofertes de productes i serveis que poguéssim considerar del seu interès, sempre relacionades amb la nostra activitat, excepte en el cas que vostè ens manifesti el contrari, mitjançant la comunicació escrita dirigida a Deshidratadora Dolcet, S.L.U o bé enviant un correu electrònic a info@farratgesdolcet.com

En qualsevol moment vostè pot excercir el dret a accedir, rectificar i, en el seu cas, cancel•lar les dades de caràcter personal, mitjançant comunicació escrita dirigida a Deshidratadora Dolcet, S.L.U. També pot contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a info@farratgesdolcet.com

Preguem que ens comuniqui qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal amb la finalitat que la inforamció esigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

Així mateix, amb l’acceptació d’aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recaptades són exactes i verídiques.

Ús de cookies

Deshidratadora Dolcet, S.L.U mitjançant la seva web, utilitzarà cookies quan l’usuari navegui per la nostra web. Les cookies s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

Legislació

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l’ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.