Sembra

La sembra del cereal s'acostuma a realitzar a la tardor, entre finals de setembre i principis de desembre. L'estat de la terra i el grau d'humitat són importants ja que marcaran l'inici del procés. Prèviament, perquè la sembra sigui eficaç, s'ha de dividir el terreny en franges o carrers amb l'objectiu d'aconseguir un cultiu homogeni i ordenat. Després, s'enterra la llavor a ser possible al solc perquè conservi la humitat. La sembra conclou quan la llavor queda tapada i evitant així, que el gra quedi sec.