Assecament de farratges

El procés d'assecament s'inicia introduint el farratge dins d'un cilindre amb aire calent. Això permet aconseguir la deshidratació gradual, amb la qual, s'obté un punt òptim de deshidratació. Llavors, depenent de la utilització del farratge, és processat i finalment emmagatzemat.

La deshidratació mecànica del farratge permet un assecat més homogeni i controlat, així com un menor grau de contaminació microbiana. A més a més, permet aconseguir un farratge estandaritzat, de gran qualitat, amb un alt valor energètic i, sobretot, és nutritiu per al bestiar.