Fabricació

Els equips que diposem per deshidratar són els més adequats perquè els nostres productes conservin la màxima fulla i fibra. D'aquesta manera, aconseguim un bon resultat, és a dir, una alta proteïna i una fibra llarga.

Les nostres varietats de paques deshidratades són l'Alfals, la Festuca i el Raigràs.

Treballem amb Alfals, Festuca i Raigràs