Recol·lecció

Per aconseguir un producte de qualitat hem de donar-li un tracte especial a l'hora de recollir-lo. D'aquesta manera, ens assegurem que el producte quan arriba a la fàbrica ho fa amb les millors condicions perquè a l'hora de deshidratar-lo continuï mantenint les mateixes qualitats.

Per aconseguir això, es necessari un bon equip de personal i, a més a més, tenir la maquinària adequada per dur a terme el procés amb eficàcia ja que, així, garantirà un producte homogeni i de fibra llarga.

La recol·lecció és clau dins del procés de fabricació