Sembra

La primera fase del procés consisteix en la preparació del terreny per aconseguir unes condicions ideals del sòl, el qual, ha d'estar ben drenat i airejat. D'aquesta manera, es podrà germinar bé la llavor i es facilita la penetració de les arrels. Després, es sembra la llavor, la qual, és certificada i no és transgènica.

La tardor és el període de sembra més adequat per aconseguir una bona producció i, gràcies a la maquinària d'alta tecnologia aconseguim un producte òptim.

Una bona sembra assegura una bona producció