Cereals

Els cereals són plantes de la família de les gramínies que s'aprofiten pel gra i són un producte bàsic tant per a l'alimentació humana com l'animal ja que tenen components com el midó, els lípids, la cel·lulosa, gluten i diferents proteïnes. Els principals cereals són el blat, el blat de moro, la civada, l'ordi, el sègol...