Blat

Cereal de la família de les gramínies amb un alt valor en l'alimentació humana i animal sent ric en proteïnes, minerals i vitamines.