Ordi

Cereal d'hivern de la família de les gramínies amb una gran importància per al consum animal i humà.